Subsidie inheemse erfbeplanting aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.

  • Een overzichtstekening en een situatieschets met noordpijl en op schaal (1:1000).Op deze tekening is aangegeven welke beplanting blijft, welke wordt verwijderd en welke wordt aangelegd.
  • Een begroting. De begroting (of offerte) geeft inzicht in de verwachte kosten voor het plantmateriaal, boompalen en boomrand.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk om voor eventuele vergunningen te zorgen. Als u dicht langs de eigendomsgrens wilt planten moet u ook voor toestemming van uw buren zorgen.