Tegemoetkoming leerlingenvervoer 2021 - 2022 aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming aan voor leerlingenvervoer. Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting.

Bijlagen

U moet bij deze aanvraag een of meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult, omdat u maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD. U voegt de bijlagen verderop in dit formulier toe.

  • Vervoersadvies van de school (pdf, 398kb).
  • Als een leerling met een handicap naar regulier voortgezet onderwijs gaat: het inschrijfbewijs van de school en een medische onderbouwing.
  • Als u een tegemoetkoming voor aangepast vervoer aanvraagt: voeg het ontwikkelingsperspectief van school bij waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig kan reizen.
  • Aanslag inkomstenbelasting over 2019 (IB-60 formulier) als de leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs gaat en het (gezamenlijk) belastbaar gezinsinkomen in 2019 minder was dan € 27.810,-.