Toelichting aanvraag Leerlingenvervoer

U kunt een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school aanvragen. Als de leerling naar een basisschool gaat die verder dan 20 km van de woning ligt dan moet u een eigen bijdrage betalen.

Schoolgegevens

Vraagt u een vergoeding aan voor het bezoeken van een school terwijl een school van dezelfde onderwijsrichting dichterbij uw woning ligt? Verklaar dan waarom u bezwaar heeft tegen de onderwijsrichting van de scholen dichterbij uw woning.

Vervoer

U kunt een vergoeding niet met terugwerkende kracht aanvragen. Voor stagevervoer geldt dat de stageplek in de buurt van de school of van het woonadres is. Het vervoer is gerelateerd aan de schooltijden volgens de schoolgids.

Vergoeding soorten vervoer

  • Eigen vervoer: Voor een (brom)fiets is het bedrag op € 0,09 per kilometer gesteld. Voor het bepalen van de afstand gebruiken we de kortste route van ANWB-routeplanner. Voor het vervoer per auto ontvangt u een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Bij vervoer van meerdere kinderen geldt de kilometervergoeding per auto en niet per leerling.
  • Openbaar vervoer: We vergoeden de goedkoopste vorm van het openbaar vervoer dat mogelijk is. Als het nodig is, kunnen we tijdelijk de vervoerskosten van een begeleider vergoeden.
  • Aangepast vervoer: Wij kennen alleen aangepast vervoer toe wanneer de leerling niet kan reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer. Voeg het ontwikkelingsperspectief van school bij waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig kan reizen.

Noodzaak aangepast vervoer (taxibus)

Wanneer u aangeeft dat de leerling door een handicap niet zelfstandig of met begeleiding kan reizen, is het mogelijk dat wij een deskundige vragen om dit te onderzoeken.

Drempelbedrag

Gaat de leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan betaalt u een drempelbedrag van € 458,- per leerling per jaar. Het drempelbedrag vervalt als het geregistreerde inkomen (verzamelinkomen) in 2020 minder was dan € 27.900,-. U kunt dit aantonen door een inkomensverklaring mee te sturen. Dit formulier vraagt u op bij de Belastingdienst.

Ondertekening formulier

Is de leerling 18 jaar of ouder dan moet hij/zij het formulier zelf invullen. Hiervoor is DigiD nodig.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

U vraagt de tegemoetkoming aan door het volledig ingevulde formulier en het vervoersadvies van de school op te sturen naar:

Gemeente Oldebroek
Antwoordnummer 53
8070 VS Oldebroek
(een postzegel is niet nodig)

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Naar het aanvraagformulier Tegemoetkoming leerlingenvervoer