Zwak-alcoholhoudende drank verstrekken, ontheffing (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Bij dit formulier moet u meerdere bijlagen meesturen. Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.

  • Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en verantwoordelijke(n).
  • Kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van elke verantwoordelijke.
  • Bouwkundige situatietekening van het evenemententerrein en de taplocatie(s) met bijbehorende tent of terras (schaal minimaal 1:100).
  • Kopie van de aanvraag evenementenvergunning of melding evenement.