Winterfonds Oldebroek aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u deze documenten bijvoegen.

Bijlagen die u in elk geval moet meesturen zijn:

  • een begroting waaruit de dekking van de kosten van de activiteiten duidelijk wordt;
  • een opgave van bij andere bestuursorganen, organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten en de stand van zaken daarvan (bijvoorbeeld een afwijzende brief);
  • een overzicht waaruit blijkt wat het financiële nadeel is. Zet het tekort af tegen de normale financieringsstromen, zowel inkomsten als uitgaven, in dezelfde periode van voorgaande 2 jaren.

Bijlagen die u moet meesturen als u nog niet eerder een subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente Oldebroek:

  • een exemplaar van de oprichtingsakte
  • de statuten
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening
  • de balans van het voorgaande jaar