Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, raamisolatie en dakisolatie. U kunt een Duurzaamheidslening alleen aanvragen voor een bestaande woning van minstens 1 jaar oud. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.

Duurzaamheidslening met DigiD aanvragen

U kunt ook schriftelijk een Duurzaamheidslening (pdf, 557kb) aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent een natuurlijk persoon tussen de 18 en 75 jaar: u vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen groep, bedrijf of organisatie. 
 • U bent bewoner en voor minstens 50% eigenaar van een in de gemeente Oldebroek gelegen woning.
 • De woning waarvoor u een Duurzaamheidslening aanvraagt is minimaal 1 jaar bewoond, geeft huisvesting aan één zelfstandig huishouden en is bestemd voor permanente bewoning.
 • U vraagt de Duurzaamheidslening aan voor een maatregel die beschreven staat in het aanvraagformulier.
 • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en maximaal 15 jaar voor bedragen hoger dan € 7.500,-.
 • Voor bedragen boven de € 7.500,- moet u een Energieprestatieadvies (EPA) mee sturen. Met als uitzondering een aanvraag voor zonnepanelen. 
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Aanpak

 • U dient het aanvraagformulier in bij de gemeente Oldebroek.
 • Wij beoordelen binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, ontvangt u een toewijzingsbrief met informatie over hoe u de aanvraag voor een Duurzaamheidslening indient bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. SVn verstrekt en beheert de lening. De actuele rentetarieven kunt u op de website van SVn bekijken. 
 • De declaratie van de gemaakte kosten dient u zelf in bij de gemeente. U mag zelf kiezen door welke leverancier u de energiebesparende maatregelen laat uitvoeren. De gemeente heeft hierin geen vaste partners of samenwerkingen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Duurzaamheidslening kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Of kijk op de website van SVn.