Vragen en antwoorden precariobelasting voor buizen, kabels, dragen of leidingen

Precariobelasting, wat is het?

De gemeente Oldebroek heft vanaf 2013 precariobelasting van netbeheerders voor buizen, kabels, draden of  leidingen onder, op of boven gemeentegrond, onder meer van Liander voor het gas- en elektriciteitsnetwerk en van Vitens voor het waterleidingnetwerk.

Waarom precariobelasting heffen?

De gemeente Oldebroek heft precariobelasting om de gemeentebegroting op peil te houden. Deze inkomsten komen uiteindelijk ten goede aan alle inwoners en bedrijven van de gemeente. De gemeente Oldebroek mag nog tot en met 2021 precariobelasting voor buizen, kabels, draden of  leidingen heffen. Inwoners en bedrijven van de gemeente Oldebroek betalen in hun gas- en elektriciteitsprijs mee voor de precariobelasting in andere gemeenten. De bedrijven en inwoners in Oldebroek betalen dus mee aan de precariobelasting die andere gemeenten heffen. Daarom zou het ten nadele van de eigen inwoners en bedrijven zijn als de gemeente niet ook zelf precariobelasting zou heffen.

Waarom is mijn waterrekening hoger in 2018?

De gemeente voert een zo uniform mogelijk beleid ten aanzien van ondergrondse infrastructuur. Tegen die achtergrond heft de gemeente vanaf 1 december 2016 ook precariobelasting voor het waterleidingnetwerk van Vitens. Deze berekent de kosten van de precariobelasting echter niet door over haar hele afzetgebied, maar alleen aan de inwoners en bedrijven van de gemeente die de precariobelasting heft. De precariobelasting die de gemeente oplegt over de periode 1 december 2016 tot en met 31 december 2019 belast Vitens in 2018 en 2019 door. In 2020 en 2021 loopt de doorbelasting gelijk op met de jaarlijkse precarioheffing.

Gaat de gemeente mijn extra kosten vergoeden?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft op 19 april 2018 besloten de precariobelasting die Vitens doorbelast, inclusief kosten en BTW, te vergoeden aan de inwoners en bedrijven in de gemeente Oldebroek, die een wateraansluiting hebben.

Hoe gaat de gemeente vergoeden?

De vergoeding vindt plaats via het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Vitens begint met doorbelasten in 2018. De gemeente vergoedt de doorbelasting over het jaar 2018 via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, dat inwoners en bedrijven in januari 2019 ontvangen. Inwoners die in 2018 kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen krijgen de vergoeding in 2018.