Afwijken van bestemmingsplan

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u twee opties, namelijk: het aanvragen van een vooroverleg omgevingsvergunning of het aanvragen van een omgevingsvergunning (met onderdeel afwijking).

Let op: vanaf 11 september 2023 geen behandeling van nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of - wijziging

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Daarom neemt de gemeente vanaf 11 september 2023 geen nieuwe verzoeken tot bestemmingsplanherziening of - wijziging in behandeling.

Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer u een goed beeld heeft van uw plan en vooraf wilt weten of de gemeente het plan goedkeurt, dan kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente kijkt of uw plan in het bestemmingsplan past en zo niet of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Aanvraag

U kunt er ook voor kiezen om het vooroverleg over te slaan. U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijk aan met de omgevingsvergunning voor de activiteiten die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO).

De gemeente beslist over uw verzoek om afwijking bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Soorten afwijkingen

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is gebonden aan een termijn, maximaal 10 jaar. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van een woonkeet bij de bouw van een woning.
  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan zelf staan regels/kaders voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Bijvoorbeeld als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken, zoals een kantoorgebouw dat omgebouwd wordt tot een studentenflat. Of als u meer bouwwensen heeft dan het bestemmingsplan toelaat.
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.