Blijverslening

Als huiseigenaar kunt u een Blijverslening aanvragen voor het financieren van aanpassingen aan uw woning, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van drempels in de woning of het veiliger maken van de badkamer. U kunt een Blijverslening alleen aanvragen voor een bestaande woning.

Vraag online een Blijverslening aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bij deze aanvraag moet u bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult:

 • een offerte van de werkelijke kosten van de maatregelen;
 • een kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning.

Voorwaarden

 • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder.
 • U bent bewoner en voor minstens 50% eigenaar van een in de gemeente Oldebroek gelegen woning.
 • De woning waarvoor u een Blijverslening aanvraagt geeft huisvesting aan één zelfstandig huishouden en is bestemd voor permanente bewoning.
 • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 10.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 10.001,- .
 • U controleert vooraf of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de aanpassingen via het Omgevingsloket.
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd. 

Aanvraag

U kunt een Blijverslening online aanvragen bij de gemeente door gebruik te maken van bovenstaand formulier (met DigiD).

Schriftelijk aanvragen

U vraagt een Blijverslening aan bij de gemeente door gebruik te maken van het aanvraagformulier Blijverslening (pdf, 330kb). U kunt het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente.

Aanpak

De procedure voor het aanvragen van een Blijverslening gaat als volgt:

 1. U dient een aanvraag voor een Blijverslening in bij de gemeente Oldebroek. De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring ontvangt u een brief van de gemeente. Daarbij ontvangt u een aanvraagformulier zodat u de Blijverslening vervolgens bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunt aanvragen.
 2. SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. SVn versterkt en beheert de lening. Op de website van SVn kunt u de actuele rentetarieven bekijken.
 3. De declaratie van de gemaakte kosten dient u zelf in bij de gemeente. U mag zelf kiezen welke aannemer u de maatregelen laat uitvoeren. De gemeente heeft hierin geen vaste partners of samenwerkingen.