Blijverslening

Als huiseigenaar kunt u een Blijverslening aanvragen voor het financieren van aanpassingen aan uw woning, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van drempels in de woning of het veiliger maken van de badkamer. U kunt een Blijverslening alleen aanvragen voor een bestaande woning.

Blijverslening aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk een Blijverslening aanvragen (pdf, 330kb).

Voorwaarden

  • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder.
  • U bent bewoner en voor minstens 50% eigenaar van een in de gemeente Oldebroek gelegen woning.
  • De woning waarvoor u een Blijverslening aanvraagt geeft huisvesting aan één zelfstandig huishouden en is bestemd voor permanente bewoning.
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 10.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 10.001,- .
  • U controleert vooraf of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de aanpassingen via het Omgevingsloket.
  • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd. 

Aanpak

  • U dient het aanvraagformulier voor een Blijverslening in bij de gemeente Oldebroek.
  • Wij beoordelen binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, ontvangt u een toewijzingsbrief met informatie over hoe u de aanvraag voor een Blijverslening indient bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
  • SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. SVn versterkt en beheert de lening. De actuele rentetarieven kunt u op de website van SVn bekijken.
  • De declaratie van de gemaakte kosten dient u zelf in bij de gemeente. U mag zelf kiezen welke aannemer u de maatregelen laat uitvoeren. De gemeente heeft hierin geen vaste partners of samenwerkingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Blijverslening kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Of kijk op de website van SVn.