Buitengebied, Bovenheigraaf 36

Op 28 november 2018 is het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36 legt de juridisch planologische basis voor:

  • de functieverandering van de agrarische bestemming naar een woonbestemming;
  • de sloop van enkele landschapsontsierende bijgebouwen en stallen;
  • de volledige nieuwbouw en het gebruiken van een recreatiewoning als reguliere woning;
  • het op een adequate wijze bestemmen en herbouwen van een gebouw voor de aangrenzende ijsbaan;
  • het herstel van het erf en het behoud van waardevolle bebouwing en elementen, zoals de karakteristieke boerderij, het bakhuisje, de oude schuur en de oude laan.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36.