Buitengebied, Bovenstraatweg 1

Op 28 november 2018 is het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemmingen Agrarisch – 11 en gedeeltelijk Agrarisch – 2 naar de bestemming Wonen voor het perceel Bovenstraatweg 1 in Oldebroek. Het plan omvat ook de sloop van de aanwezige kassen en het verplaatsen van een schuur, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaats vindt op het perceel.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1.