Buitengebied, Collenhovensweg Gasunie

Op 20 juli 2016 is het bestemmingsplan Buitengebied, Collenhovensweg Gasunie in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Collenhovensweg Gasunie is voorbereid in het kader van een onderhoudsprogramma voor het regionale hogedrukgasleidingennetwerk in Nederland uitgevoerd door Gasunie. In dit programma worden onderdelen vervangen en aangepast aan nieuwe (inspectie‚Äź)eisen. De Gasunie is voornemens ter plaatse van de Collenhovensweg in Wezep het bestaande gasleidingennetwerk aan te passen.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Collenhovensweg Gasunie.