Buitengebied, Duivendansweg 4

Op 12 september 2018 is het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4 legt de juridisch-planologische basis voor de bouw van één hoofdgebouw met twee wooneenheden met inpandige bijgebouwen op het perceel Duivendansweg 4 in Wezep. Op grond van het functieveranderingsbeleid VAB naar wonen wordt medewerking verleend aan dit bouwplan. Het verzoek voorziet in de sloop van alle agrarische bebouwing op het perceel Duivendansweg 4 in Wezep. In totaal wordt circa 750 m² gesloopt.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorend bij het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4.