Buitengebied, Eekterweg 14

De raad van de gemeente Oldebroek heeft bij besluit van 2 juni 2016 het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 ongewijzigd vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Hierbij zal alle agrarische bebouwing op het perceel Eekterweg 14 in Oosterwolde en op het perceel Zuiderzeestraatweg 286/286A in Oldebroek worden gesloopt. Ter compensatie wordt een vrijstaande woning met bijgebouw op het perceel Eekterweg 14 gerealiseerd

Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS). Het beroep heeft betrekking op de mogelijkheden van het plan om op het perceel Eekterweg 14 een woning te bouwen. 

De Raad van State heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan (zaaknummer 201605583/2/R1) en besloten om de rechtsgevolgen van het besluit van de raad geheel in stand te laten. Het bestemmingsplan is na de uitspraak op het ingestelde beroep onherroepelijk geworden. De uitspraak van de Raad van State is opgenomen in de bijlagen.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14.