Buitengebied, Visvijvers Middeldijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 10 juli 2014 het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Visvijvers Middeldijk" met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluit ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Visvijvers Middeldijk” voorziet in de aanleg van visvijvers met een gebouw. Het gebouw heeft een oppervlakte van ca. 260 m2. Hierin zal naast de verhuur en verkoop van hengelsportgerei ook horeca worden bedreven. Het bedrijf zal het gehele jaar geopend zijn. Maximaal kunnen er ca. 120 vissers gelijktijdig actief zijn. Het perceel is gelegen aan Middeldijk ongenummerd in het buitengebied naast de ijsbaan.

Ter inzage

Het bestemmingsplan “Buitgebied, Visvijvers Middeldijk” is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.BG129-VG01 De bestanden van de bestemmingsplannen kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder bronhouder Oldebroek.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Visvijfers Middeldijk.