Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3a

Op 31 augustus 2016 is het bestemmingsplan Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan kent aan de voormalige agrarische percelen aan de Soppeweg 3 en 3A in Wezep een dubbele woonbestemming toe. Aan de overige gronden wordt een agrarische bestemming toegekend zonder bouwvlak. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het ontwerpbestemmingsplan.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3a.