Noordeinde, Zomerdijk 88

Op 4 juli 2018 is het bestemmingsplan Noordeinde, Zomerdijk 88 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Noordeinde, Zomerdijk 88 voorziet in het wijzigen van de bestemming Cultuur en Ontspanning naar de bestemming Wonen op het perceel Zomerdijk 88 in Noordeinde, zodat het bestaande gebouw bewoond kan worden.

Bijlagen

Bekijk de bijlagen behorende bij het bestemmingsplan, Noordeinde, Zomerdijk 88.