Wezep, Kerkweg 29

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 november 2017 het bestemmingsplan Wezep, Kerkweg 29 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Kerkweg 29 voorziet in het splitsen van het perceel voor de bouw van twee woningen (één seniorenwoning en één eengezinswoning) op de locatie Kerkweg 29 in Wezep op basis van de beleidsnotitie Uitgangspunten voor de bouw van één of twee extra woningen. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Wezep Oost 2010 worden gewijzigd.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Wezep, Kerkweg 29.