't Loo 2008

Op 22 april 2009 is het bestemmingsplan `'t Loo 2008´ inwerking getreden en onherroepelijk geworden.

Plangebied

Het plan wordt in het noordwesten globaal begrensd door de Putstraat, in het noordoosten door de achtertuinen van de woningen aan de Harm Aartsweg, in het zuidoosten door de Harm Aartsweg en in het zuidwesten door de Looweg.

Informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente 0525 63 82 00. De bestemmingsplantoelichting, de voorschriften en de plankaart kunt u downloaden.

Bij het downloaden en printen van afbeeldingen kunnen kleine verschillen optreden ten opzichte van de afbeeldingen in het bestemmingsplan. Voor een correcte weergave van het bestemmingsplan dient u alsnog het plan in het gemeentehuis in te zien.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij het Bestemmingsplan 't Loo 2008.