Publicatie Hattemerbroek Dorp 2005

Op 22 juli 2008 is het bestemmingsplan `Hattemerbroek Dorp 2005´ inwerking getreden en onherroepelijk geworden.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kern “Hattemerbroek”. Voor de inbreidingslocatie geldt het bestemmingsplan “Hattemerbroek Oost 2005”.

Informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling (0525) 63 83 33. De bestemmingsplantoelichting, de voorschriften en de plankaart kunt u downloaden. Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen.

Bij het downloaden en printen van afbeeldingen kunnen kleine verschillen optreden ten opzichte van de afbeeldingen in het bestemmingsplan. Voor een correcte weergave van het bestemmingsplan dient u alsnog het plan in het gemeentehuis of dorpshuis in te zien.