Bestemmingsplan Hattemerbroek Oost 2005

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van drie vrijstaande en acht halfvrijstaande woningen op de inbreidingslocatie die is gelegen tussen de bestaande bebouwing aan de Zuiderzeestraatweg, de Hanesteenseweg, de Zwaluwstraat en de Merelstraat in Hattemerbroek.

Voorts voorziet het bestemmingsplan in een actualisering van de ruimtelijke regeling van de bestaande bebouwing rondom bedoelde inbreidingslocatie aan de Zuiderzeestraatweg, de Hanesteenseweg, de Zwaluwstraat en de Merelstraat.

Het plan is sinds 8 november 2007 onherroepelijk.

De toelichting, planregels en verbeelding zijn hieronder te raadplegen.