Bestemmingsplan Noordeinde 2008

Op 30 december 2009 is het bestemmingsplan `Noordeinde 2008┬┤ inwerking getreden en onherroepelijk geworden.

Plangebied

Het bestemmingsplan ┬┤Noordeinde 2008` is een integrale herziening voor het gehele dorp Noordeinde. Het plan vervangt een aantal bestemmingsplannen uit de periode 1986 - 2008 die voor het dorp Noordeinde gelden. Het plan laat geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen toe, maar staat ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen wel (bouw)verruimingen toe, bijvoorbeeld extra bijgebouwenoppervlakte bij woonbestemmingen. Het plan wordt in het noorden globaal begrensd door de tuinen ten noorden van de Zomerdijk, in het oosten door de achtertuinen van de woningen aan de Groote Woldweg/Noorderbrink en door het trapveld, in het zuiden door de Hartmansloot en de achtertuinen van de woningen aan de Zomerdijk en in het westen door de Molenvliet.

Informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling (0525-638333). De toelichting, de planregels en de verbeelding kunt u downloaden. Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen.

Bij het downloaden en printen van afbeeldingen kunnen kleine verschillen optreden ten opzichte van de afbeeldingen in het bestemmingsplan. Voor een correcte weergave van het bestemmingsplan dient u alsnog het plan in het gemeentehuis of dorpshuis in te zien.