Bestemmingsplannen Oldebroek, Beeklaan

Op 12 april 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Oldebroek, Beeklaan" ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Het bestemmingsplan is sinds 8 juni 2011 onherroepelijk en in werking getreden.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het oprichten van een vrijstaande woning op het achterste gedeelte van het perceel Zuiderzeestraatweg 93, aangeduid als Beeklaan nabij nummer 10 in Oldebroek.

Het bestemmingsplan "Oldebroek, Beeklaan" is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.OB106-VG01. De bestanden van het bestemmingsplannen kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder “index” gemeente Oldebroek.

De toelichting, planregels en verbeelding en overige zaken zijn hieronder te raadplegen.