Planschade

Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd doordat de gemeente het bestemmingsplan heeft veranderd. Bijvoorbeeld: het mooie weiland voor uw huis moet plaatsmaken voor een snelweg. Ook kunt u inkomen mislopen door een nieuwe inrichting van het gebied.

Ook bij projecten van nationaal belang ('Rijksprojecten') komt u in aanmerking voor schadevergoeding. Onder projecten van nationaal belang worden projecten met een bovenlokale ruimtelijke dimensie of met bovenlokale ruimtelijke effecten verstaan.

Vraag online planschadevergoeding aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor vergoeding van planschade onder de volgende voorwaarden:

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen.
  • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar nadat het betreffende bestemmingsplan of de wijziging daarvan onherroepelijk van kracht is geworden.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen.

Als u al op een andere manier compensatie voor de schade heeft ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, verzekering, enzovoorts), komt u niet voor vergoeding in aanmerking.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van de aanvraag een drempelbedrag van € 300,-. Bij een positief besluit krijgt u het drempelbedrag terug, bij een negatief besluit niet.

Aanvraag

U kunt het verzoek om planschade online indienen bij de gemeente via bovenstaand formulier (met DigiD).

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk een tegemoetkoming planschade (pdf, 697kb) indienen. Deze print u uit, waarna u het kunt invullen. U moet deze vervolgens ondertekenen en opsturen naar de gemeente.

Aanpak

U heeft nodig:

  • Kopie van eigendomsbewijs van een onroerende zaak of een ander zakelijk recht of eventueel contract economische overdracht.
  • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen ter ondersteuning van uw claim.

Meer informatie