Standplaatsvergunning aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een standplaatsvergunning aan. We vragen u voordat u het formulier invult om de regels in de Nota Standplaatsenbeleid 2013 te lezen.

Meesturen

Bij deze aanvraag moet u meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraagt indient. U kunt ze verderop in dit formulier toevoegen.

  • een kopie van uw legitimatiebewijs
  • een kopie van uw KvK-inschrijving
  • een kopie van uw vestigingsvergunning