Tegemoetkoming leerlingenvervoer 2018-2019 aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een vergoeding voor het leerlingenvervoer 2018-2019 aan. Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting.

Meesturen

U moet bij deze aanvraag een of meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult.

  • Vervoersadvies van de school (pdf, 398kb)
  • Medische verklaring wanneer een leerling met een handicap naar regulier voortgezet onderwijs gaat
  • Aanslag inkomstenbelasting over 2016 (IB-60 formulier) als het (gezamenlijk) belastbaar inkomen in 2016 minder was dan € 26.100,-