Toegankelijkheid

Gemeente Oldebroek voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website: www.oldebroek.nl.

De volgende onderdelen of URL's zijn uitgesloten van deze verklaring:

  • Niet de PDF-bestanden
  • Niet de pagina's op www.oldebroek.nl/gemeenteraad
  • Niet de pagina's op internetafspraken.oldebroek.nl

Uitslag toegankelijkheidsonderzoek

De gemeentelijke website wordt jaarlijks geïnspecteerd door Stichting Accessibility.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De gemeente Oldebroek voldoet volledig aan de Webrichtlijnen van de overheid, behalve voor haar PDF-bestanden.

Specificatie

Webrichtlijnen 2, niveau AA.

Oorzaak

PDF-bestanden op de website worden nog niet toegankelijk aangemaakt.

Gevolg

Mensen met een functiebeperking kunnen geen of minder gebruik maken van PDF-bestanden op de website.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen 

Er is een verbeterplan in werking gezet om de PDF-bestanden aan de Webrichtlijnen te laten voldoen.

Planning

30-06-2021 voldoen alle PDF-bestanden ook aan de Webrichtlijnen.

Reactiemogelijkheid

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 29 juni 2018.