Ouderlijk gezag aanvragen

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder (de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder) ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog niet het ouderlijk gezag. Dit moet u apart aanvragen.

Ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank

Voorwaarden

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

  • het kind is geboren
  • de vader of de duomoeder het kind heeft erkend
  • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
  • u niet onder curatele staat
  • een van u al het ouderlijk gezag heeft
  • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
  • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
  • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Kosten

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. U betaalt alleen voor een afschrift van de geboorteakte die u bij de gemeente moet aanvragen. Dit kost € 13,40.