Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Trouwen in het buitenland

Wilt u trouwen in het buitenland? Dan heeft u misschien een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ of ‘ongehuwdverklaring’ nodig. Dit is afhankelijk van het land waarin u trouwt. U vraagt dit na bij de buitenlandse instantie waar u trouwt. U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak.

Maak uw afspraak

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in de gemeente Oldebroek ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

Kosten

Verklaring van huwelijksbevoegdheid/ongehuwdverklaring: € 24,30.

Meenemen

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Afschrift van de geboorteakte.
  • Uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat.
  • Uw pinpas. U betaalt de verklaring van huwelijksbevoegdheid bij de aanvraag.

Als u eerder bent getrouwd:

  • Een echtscheidingsakte of een overlijdensakte.

Meer informatie