Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Grafmonumenten, beplanting en onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Hiervoor betaalt u een vergoeding. U heeft een aanvaarde melding nodig om een gedenksteen en/of beplanting op een graf te plaatsen. Meestal regelt een steenhouwer dit voor u.

Melding en voorwaarden

Voor het plaatsen van een gedenksteen en/of beplanting op een graf heeft u een aanvaarde melding nodig. Beplanting moet bovendien aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hangen af van de plaats van het graf op de begraafplaats. Neem contact op met de gemeente als u meer wilt weten over deze voorwaarden via tel. 0525 63 82 00. De meeste steenhouwers zijn ook op de hoogte van de voorwaarden voor gedenkstenen en beplanting. Meestal kunnen zij ook voor u de melding verzorgen.

Onderhoud graf

De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van begraafplaatsen, zoals het schoonhouden van grafbedekking. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de gemeente. De kosten hiervan kunt u vinden in de tarieventabel begraafplaatsen 2020.

Meer informatie

Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 0525 63 82 00.