Keuze graf en asbestemming

In de gemeente Oldebroek zijn er zijn 2 soorten graven: eigen graven en algemene graven. Daarnaast zijn er na een crematie verschillende bestemmingen voor de as mogelijk.

Eigen graf

Op een eigen graf heeft u uitsluitend recht, dus alleen u bepaalt wie er wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats heeft een eigen graf 1, 2 of 3 grafruimtes. Een graf op de begraafplaats in Oldebroek bestaat uit 2 grafruimten. Op begraafplaats Bovenheigraaf kunt u naast een graf met 2 grafruimtes ook een graf met 3 grafruimtes huren. Een eigen graf huurt u voor 20 jaar met het recht op verlenging. Verlengt u niet? Dan wordt het graf geruimd. U kunt een graf ook huren voor onbepaalde tijd. Dan blijft het graf in stand tot de begraafplaats sluit.

Algemeen graf

Een algemeen graf is niet gekoppeld aan een persoon. De begraafplaatsbeheerder bepaalt wie in het graf wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats heeft een algemeen graf 1 of 2 grafruimtes. Voor een algemeen graf betaalt u geen grafrecht. Het graf wordt na 10 jaar geruimd.

Urn in eigen graf

Heeft u een eigen graf? Dan mag u daarin per grafruimte één urn begraven.

Verstrooiingsveld begraafplaats Bovenheigraaf

Begraafplaats Bovenheigraaf heeft een verstrooiingsveld waarop u de as van een overledene kunt verstrooien.

Urnenmuur begraafplaats Bovenheigraaf

Begraafplaats Bovenheigraaf heeft een urnenmuur. Hier heeft u de mogelijkheid om een urnennis te huren. Dat kan voor 20 jaar met het recht te verlengen of voor onbepaalde tijd.

Kosten

Voor begraven in de gemeente Oldebroek bestaan verschillende kosten, zoals voor het graf (inclusief het onderhoud van de begraafplaats) en het begraven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn in te zien in de tarieventabel begraafplaatsen 2020

Meer informatie

Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 0525 63 82 00.