Ruiming van graven

Als een grafrecht is verstreken, mag de gemeente een graf ruimen. De stoffelijke resten komen dan in een verzamelgraf. Indien de nabestaande of rechthebbende van een graf bekend is, informeert de begraafplaatsbeheerder hem over de grafruiming.

Grafrecht verstreken

Wanneer de gebruikstermijn van een algemeen graf is verstreken of het grafrecht op een eigen graf niet wordt verlengd, dan kan de gemeente het graf ruimen. De stoffelijke resten worden herbegraven in het verzamelgraf van de begraafplaats. De gemeente geeft de grafruimte vervolgens opnieuw uit.

Bekendmaking ruiming graf

De gemeente maakt de ruiming van een graf een jaar van tevoren bekend via een publicatie in de regionale krant en op het informatiebord van de begraafplaats. Als de nabestaande of rechthebbende van het graf bekend is, informeert de begraafplaatsbeheerder hem over de ruiming. De nabestaande kan vervolgens het grafrecht verlengen of de stoffelijke resten opnieuw in een (eigen) graf begraven.

Meer informatie 

Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 0525 63 82 00.