Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Toestemming vragen voor ontleding van een lichaam

Soms wordt een dood lichaam ontleed voor wetenschappelijk onderzoek. De overledene geeft hiervoor tijdens zijn leven toestemming. Bijvoorbeeld in een codicil of testament.

De volgende personen kunnen ook na het overlijden toestemming geven:

  • de echtgenoot (weduwnaar) of echtgenote (weduwe) van de overledene
  • de levensgezel van de overledene
  • iemand die wettelijk bevoegd is

De burgemeester moet toestemming geven om het dode lichaam te ontleden.

Aanvraag

Voor het ontleden van een dood lichaam heeft u toestemming nodig van de burgemeester. U kunt toestemming vragen aan de burgemeester van de gemeente waar:

  • het lichaam wordt ontleed
  • de overlijdensakte is opgemaakt

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Termijn

De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan bij de provincie als uw verzoek wordt geweigerd.