Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Leerplicht

In Nederland moeten jongeren vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Meerinzicht voert de Leerplichtwet uit voor de gemeente Oldebroek.

Zie de website van Meerinzicht voor informatie over leerplicht, startkwalificatie, verlof en verzuim.