Basisregistratie personen, gegevens aanpassen

In de basisregistratie personen staan uw persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.

Als u merkt dat uw gegevens niet (meer) kloppen, geef dit dan direct door aan de gemeente. De gemeente kan uw gegevens dan aanpassen.  

Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

Voorwaarden

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn: 

  • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
  • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging.
  • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond. 

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvraag

Uw geeft de wijzigingen schriftelijk door aan de gemeente. Hierbij levert u een document aan met de foute gegevens (bijvoorbeeld een brief waarop uw naam verkeerd staat) en het bewijs van de juiste gegevens (bijvoorbeeld een geboorteakte of bewijs van echtscheiding). 

Termijn

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.