Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. U kunt een VOG digitaal aanvragen bij Dienst Justis. Dit kost € 33,85. Of u kunt een VOG aanvragen bij de gemeente. Dit kost € 41,35. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Dienst Justis.

Kosten

  • VOG bij Dienst Justis: € 33,85
  • VOG via gemeente: € 41,35

(tarieven 2018)

Aanvraag

U kunt een VOG online aanvragen bij Dienst Justis of persoonlijk aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen bij Dienst Justis

U kunt uw VOG online aanvragen bij Dienst Justis als uw werkgever deze opstart via de website van Dienst Justis. Hiervoor heeft uw werkgever eHerkenning nodig. Uw werkgever vult eerst online een deel van het formulier in. U ontvangt vervolgens een verzoek per e-mail om uw deel van het formulier in te vullen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig en u betaalt met iDEAL.

Aanvragen op gemeentehuis

Als het niet mogelijk is om een VOG digitaal aan te vragen bij Dienst Justis, dan kunt u een VOG persoonlijk aanvragen op het gemeehtehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG. U betaalt de VOG op het gemeentehuis.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon gaat dan voor u naar het gemeentehuis. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Een machtigingsbrief met uw handtekening (dit is een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen. De brief moet de volgende gegevens van u en de gemachtigde bevatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs

Niet ingeschreven?

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u uw aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis.

Gratis VOG vrijwilligersorganisaties 

Als uw vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. De gratis VOG is alleen digitaal aan te vragen. Voldoet uw vrijwilligersorganisatie aan de voorwaarden? Dan kan uw vrijwilligersorganisatie met e-Herkenning op www.gratisvog.nl een account aanmaken. Met dit account kan uw vrijwilligersorganisatie de VOG-aanvraag voor uw vrijwilligers klaarzetten. De vrijwilliger gebruikt DigiD om de VOG aan te vragen. Lees meer over de voorwaarden en het aanmelden op www.gratisvog.nl.

Vergoeding kosten VOG voor vrijwilligers

Werkt u als vrijwilliger niet met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, maar hebt u van vanwege uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig? Dan kunt u de kosten hiervan vergoed krijgen via de gemeente. U vraagt de VOG eerst persoonlijk bij de gemeente aan. U betaalt de VOG bij uw aanvraag. Om de kosten vergoed te krijgen gebruikt u het aanvraagformulier Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk (pdf, 330kb). Het formulier kunt u downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente. 

Of u kunt het ingevulde aanvraagformulier inscannen en e-mailen naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van 'Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk'. 

Meer informatie

Meer informatie over de VOG vindt u op www.justis.nl.  

Uitgelicht