Jeugdcultuurfonds

Ieder kind moet kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur! Dat is het motto van het Jeugdcultuurfonds. Ook de gemeente Oldebroek vindt dit erg belangrijk en is daarom aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Gelderland.

Wat doet het Jeugdcultuurfonds?

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen die graag activiteiten op het gebied van kunst en cultuur willen ondernemen, maar dat niet kunnen vanwege de financiële situatie van hun ouders. Dit fonds zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld muziekles kunnen krijgen of lid kunnen worden van een toneelvereniging. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de contributie / het lesgeld rechtstreeks aan de school of vereniging en vergoedt eventueel benodigde materialen tot een maximum van € 450,- per jaar per kind.

Voor wie is het Jeugdcultuurfonds?

Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar en waarvan de ouders een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor het Jeugdcultuurfonds. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten en een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Kom ik in aanmerking voor het Jeugdcultuurfonds?

Het Jeugdcultuurfonds is een particuliere organisatie. Zij behandelen de aanvragen en beoordelen of deze voldoen aan de criteria van het Jeugdcultuurfonds Oldebroek. Je kunt dus ook geen rechten ontlenen aan het Jeugdcultuurfonds. Als het Jeugdcultuurfonds beoordeelt dat een aanvraag voldoet aan de criteria wordt, zolang het budget toereikend is, ondersteuning toegekend. Goedkeuring is dus alleen mogelijk als er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

Aanvraag indienen

Ouders of culturele instellingen kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Wel kunnen zij een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders in aanmerking komen voor het Jeugdcultuurfonds. Schroom dus niet elkaar te helpen. Intermediairs kunnen op www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag indienen voor het Jeugdcultuurfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Lokaal aanspreekpunt

In de gemeente Oldebroek kunnen ouders voor meer informatie onder andere terecht bij de Cultuurmakelaar. U kunt ze ook vrijblijvend vragen naar meer informatie. Dat kan via info@cultuurpleinnoordveluwe.nl of via tel. 0578 76 01 00.

Uitgelicht