Sport

  • Reservering binnensportaccommodaties

    Wilt u een uurtje zaalvoetballen of zoekt u een gymzaal voor een kinderfeestje? Dan kunt u een binnensportaccommodatie reserveren.

  • Combinatiefunctionarissen

    In de gemeente Oldebroek zijn zes combinatiefunctionarissen actief. Een combinatiefunctionaris is een professional die werkzaam is bij een werkgever, maar actief is binnen verschillende werkvelden (buurt, onderwijs en sport).

  • Huldiging sportprestaties

    In de gemeente Oldebroek zijn veel sportverenigingen en individuele sporters actief. Het komt regelmatig voor dat een team of individuele sporter regionaal, provinciaal of landelijk in de prijzen valt. Het college van B&W wil deze teams en sporters graag kunnen huldigen.

Uitgelicht