Sport

  • Reservering binnensportaccommodaties

    Wilt u een uurtje zaalvoetballen of zoekt u een gymzaal voor een kinderfeestje? Dan kunt u een binnensportaccommodatie reserveren.

  • Goed Bezig Oldebroek

    Goed Bezig zorgt voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, beweegaanbieders, buurten en lokale bedrijven. Naast sportaanbieders zetten ook culturele organisaties hun periodieke en structurele aanbod op de site. Samen werken we aan een gezonde, actieve en culturele samenleving in de gemeente Oldebroek.

  • Huldiging sportprestaties

    In de gemeente Oldebroek zijn veel sportverenigingen en individuele sporters actief. Het komt regelmatig voor dat een team of individuele sporter regionaal, provinciaal of landelijk in de prijzen valt. Het college van B&W wil deze teams en sporters graag kunnen huldigen.