Winterfonds Oldebroek

Als uw instelling, vereniging of stichting (financiële) hinder ondervindt van de sterk gestegen energieprijzen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de gemeente (Winterfonds). Deze ondersteuning is bedoeld voor instellingen die niet voor andere regelingen in aanmerking komen of als een regeling niet voldoende is om de financiële gevolgen te dekken.

Subsidie Winterfonds aanvragen

U kunt ook schriftelijk de subsidie Winterfonds (pdf, 496kb) aanvragen.

Voorwaarden

  • De vereniging, instelling of stichting (niet commercieel) bevindt zich in de gemeente Oldebroek of zet zich in voor de samenleving van de gemeente Oldebroek.
  • U vraagt subsidie aan voor een bedrag hoger dan € 500,- en lager dan € 10.000,-.
  • Het gaat om een cruciale voorziening voor de Oldebroeker samenleving. Zonder de aanwezigheid van deze specifieke voorziening wordt het welzijn van inwoners mogelijk op een incidentele of structurele manier beperkt.
  • De financiële gevolgen zijn ontstaan na 1 augustus 2022.
  • De financiële gevolgen zijn aantoonbaar ontstaan door de gestegen energielasten.
  • Er zijn geen andere voorzieningen beschikbaar vanuit bijvoorbeeld het Rijk of de Provincie die een deel van de financiële gevolgen kunnen dekken.
  • U heeft schade beperkende maatregelen genomen zoals het verlagen van kosten of het verhogen van inkomsten. Zoals de thermostaat omlaag of de verlichting energiezuiniger etc.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. De hoogte van de bijdrage wordt individueel beoordeeld.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Winterfonds Oldebroek, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek, team Samenleving via tel. 0525 63 82 00.

Lees ook