Gehandicaptenparkeerkaart

Als u een (loop-)beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Er zijn 3 soorten kaarten:

 1. Bestuurderskaart: als u een (loop-)beperking heeft, maar wel zelf auto rijdt.
 2. Passagierskaart: als u een (loop-)beperking heeft en afhankelijk bent van vervoer door anderen.
 3. Instellingenkaart: voor zorginstellingen die bewoners met een handicap vervoeren.

U kunt ook een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u permanent rolstoel gebonden bent. Gehandicaptenparkeerkaarten zijn maximaal 5 jaar geldig.

Vraag online een gehandicaptenparkeerkaart aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voorwaarden

Voor het ontvangen van een bestuurderskaart en een passagierskaart geldt een aantal voorwaarden. Deze vindt u hieronder.

Bestuurderskaart

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden voor het ontvangen van een bestuurderskaart:

 • U hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden)
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen;
 • U bent zelf bestuurder van een voertuig.

Passagierskaart

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden voor het ontvangen van een passagierskaart:

 • U hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden);
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen;
 • U bestuurt niet zelf een voertuig en u bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de bestuurder die u vervoert.

Als u niet voldoet aan de criteria voor het ontvangen van een gehandicaptenkaart, maar toch in aanmerking wilt komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. De hardheidsclausule is er voor mensen die door een aandoening of gebrek een ernstige beperking hebben anders dan een loopbeperking.

Instellingenkaart

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een beperking. U hoeft niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Kosten

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gelden verschillende tarieven. Dit zijn eenmalige kosten voor zolang de gehandicaptenparkeerkaart geldig is.

 • Bij toekenning waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden: € 156,30
 • Bij toekenning waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden: € 78,30
 • Bij afwijzing waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 129,10
 • Bij afwijzing waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 51,10
 • Bij toekenning van een duplicaat in verband met vermissing, diefstal of vernieling € 44,70

Bijzonderheden

Heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart en verloopt de geldigheid daarvan binnenkort? Dien 2 maanden vóór het aflopen van de geldigheid van de parkeerkaart een nieuwe aanvraag in.

Aanvraag

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen via bovenstaand formulier.

Schriftelijke aanvraag

Heeft u geen DigiD? U kunt ook schriftelijk een gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 571 kb) aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente Oldebroek.

Meesturen

Wij vragen u 2 recente en identieke pasfoto's mee te sturen met uw aanvraag. Ook als u uw aanvraag online indient, vragen we u - in verband met het behoud van de kwaliteit van de foto's - uw pasfoto's apart per post te sturen naar de gemeente, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Vermeld hierbij uw naam, burgerservicenummer en de datum waarop u de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart heeft ingediend.

Procedure

Na het ontvangen van de aanvraag volgt een medische keuring door een arts. Deze keuring is verplicht, tenzij aan u eerder een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt en bij ons bekend is dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Een medewerker van de keuringsinstantie neemt contact met u op voor het plannen van de medische keuring.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. U ontvangt een schriftelijke beslissing over het al dan niet toekennen van een gehandicaptenparkeerkaart. Na het nemen van de beslissing nemen we contact met u op.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na de uitspraak. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.