Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan. 

Voorwaarden

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

Tarieven 2017:

  • Bij toekenning waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 150,25
  • Bij toekenning waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 75,25
  • Bij afwijzing waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 124,10
  • Bij afwijzing waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 49,10

Aanvraag

Een gehandicaptenparkeerkaart verlengt u bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Aanpak

Voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart heeft u nodig:

  • Het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart
  • 2 recente identieke pasfoto's
  • Een geldig rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Uitgelicht