Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan. 

Voorwaarden

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

  • Bij toekenning waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 156,30
  • Bij toekenning waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 78,30
  • Bij afwijzing waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 129,10
  • Bij afwijzing waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 51,10

Aanvraag

Een gehandicaptenparkeerkaart verlengt u bij de gemeente.

Aanpak

Voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart heeft u nodig:

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.