Minimaregelingen

De gemeente Oldebroek heeft minimaregelingen voor inwoners met een laag inkomen en geen of weinig vermogen.

U komt alleen in aanmerking voor deze regelingen als u aan de voorwaarden voldoet. De minimaregelingen zijn:

Via de Belastingdienst kunt u gebruik maken van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden minimaregelingen

U komt in aanmerking voor minimaregelingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent in loondienst en/of ontvangt een uitkering, zoals Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Participatiewet
  • u heeft geen of weinig vermogen. Meer informatie hierover is hieronder opgenomen.

Vermogen

Onder vermogen verstaan wij:

  • geld op uw spaar- of bankrekening
  • een eigen woning
  • een auto
  • aandelen

Eventuele schulden trekken wij van de waarde van uw vermogen af. Alle minimaregelingen hebben dezelfde inkomens- en vermogensgrens. Hoe hoog deze grenzen zijn, is in onderstaande tabel opgenomen.

Inkomen en vermogen, normen 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (normen 1-1-2017)
Gezinssituatie Inkomen tot 120% Vermogensgrens
Alleenstaande €1.179,35

€5.940,00

Alleenstaande ouder €1.179,35

€11.880,00

Gehuwden €1.684,78

€11.880,00

Meer informatie

Heeft u vragen over de minimaregelingen van de gemeente Oldebroek of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. 

Uitgelicht