Bijstandsuitkering, mutatieformulier

Wijzigingen in uw vermogens- of inkomenssituatie kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef deze daarom altijd door met behulp van het mutatieformulier.

Geef wijzigingen direct door. Het formulier moet in elk geval uiterlijk op de 1e werkdag van de maand ingeleverd zijn bij de gemeente. Als het formulier te laat bij ons binnen is, ontvangt u mogelijk teveel uitkering en riskeert u een boete.

Voorbeelden wijzigingen

U bent wettelijk verplicht wijzigingen meteen aan de gemeente door te geven. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw (recht op) uitkering of arbeidsinschakeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • U heeft inkomsten uit werk of een andere uitkering ontvangen
  • U ontvangt alimentatie
  • Uw voorlopige teruggave van de belastingdienst is gewijzigd
  • Uw boedelscheiding is rond en u heeft een bedrag ontvangen
  • U heeft een erfenis ontvangen
  • U bent getrouwd/gaan samenwonen
  • Er is een kind geboren
  • U bent verhuisd
  • U hebt tijdelijk ergens anders verbleven
  • Een medebewoner is vertrokken of bij u in komen wonen

Aanpak

Wanneer u een wijziging wilt doorgeven vult u het mutatieformulier in. Dit formulier heeft u in uw bezit. Als u een mutatieformulier inlevert, ontvangt u automatisch een nieuw formulier van ons.

Bewijsstukken

Heeft u inkomsten uit werk of een andere uitkering? Stuur dan een specificatie mee met het mutatieformulier. Heeft u nog geen loonstrookje ontvangen? Vul dan het aantal gewerkte uren in op het formulier. De uitkeringsadministratie berekent dan hoe hoog uw recht op uitkering is. Ook als u elke maand dezelfde inkomsten uit werk of uitkering heeft, moet u het mutatieformulier inleveren.

Voor andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld alimentatie of heffingskortingen hoeft u niet maandelijks een formulier in te leveren. Dit hoeft u alleen te doen wanneer het bedrag dat u heeft ontvangen is gewijzigd.

Formulier verloren?

Als u het formulier verliest, kunt u deze opnieuw opvragen bij de uitkeringsadministratie via tel. 0525 63 82 00 of per mail via ua@oldebroek.nl. U stuurt het formulier, met eventuele bewijsstukken, naar de uitkeringsadministratie van de gemeente. U kunt hiervoor de antwoordenvelop gebruiken.