Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor zorgkosten die u in hetzelfde kalenderjaar heeft gemaakt. De tegemoetkoming bedraagt € 300,- per persoon per kalenderjaar.

Tegemoetkoming aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten (pdf, 592kb) aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek
  • Uw inkomen (werk of uitkering) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • U heeft de afgelopen 3 jaren het volledige eigen risico betaald.

Daarnaast moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
  • U heeft een Wmo-indicatie voor een maatwerkvoorziening van minimaal 1 jaar.
  • U ontvangt een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80 - 100% arbeidsongeschiktheid.
  • U heeft een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer.
  • U heeft één van de 28 chronische ziekten zoals die voorkomen in het Nationaal Kompas.

Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering en heeft u gekozen voor het hoogste pakket? Dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten. Bij het hoogste pakket is het WMO abonnementstarief dat u betaalt aan het CAK wel meeverzekerd.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de tegemoetkoming of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt binnenlopen of een afspraak maken via tel. 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.