Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit rioolstelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente melden.

Rioolontstopping

De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het riool op gemeentegrond snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen. De scheidingslijn tussen gemeentelijk- en privé rioolaansluiting is het gemeentelijk ontstoppingsstuk nabij de perceelsgrens. De plaats van dit ontstoppingsstuk is genoteerd op de rioolaansluitstaat van het huis. Deze is in het bezit van de gemeente. Onder het gemeentelijk riool vallen leidingen, putten en voorzieningen als bergbassins en rioolgemalen. Als achteraf blijkt dat de verstopping in het riool op privégrond zat, brengt de gemeente de kosten in rekening bij de aanvrager. De gemeente betaalt alleen rekeningen voor werkzaamheden waar zij zelf opdracht voor gegeven heeft. 

Aanvraag

Meldingen over het riool kunt u digitaal of telefonisch doorgeven aan de gemeente.

Melding doorgeven

Telefonisch melden

U kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Drukriolering

Voor problemen met drukriolering kunt u rechtstreeks contact opnemen met REMONDIS B.V., tel. 0544 39 55 27.

Meer informatie