Starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen. Wellicht biedt een Starterslening uitkomst. Een Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

Vraag online een Starterslening aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult. Wanneer u een echtgenoot/echtgenote of een geregistreerd partner heeft, moet u in elk geval een verklaring toestemming partner (pdf, 222 kB) meesturen.

Naast een Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden aan het ontvangen van een Starterslening. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De woning waarvoor u een Starterslening aanvraagt is uw eerste koopwoning.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De verwervingskosten van de woning bedragen maximaal € 225.000,- inclusief omzetbelasting. Wanneer het gaat om een woning met energielabel A en u kunt dit aantonen met een energieprestatiecertificaat, dan mogen de totale verwervingskosten maximaal € 260.000,- bedragen.
  • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-.
  • De woning waarvoor u een Starterslening aanvraagt is geen corporatiewoning ( nieuwbouw en bestaande bouw komen in wel aanmerking)

De overige voorwaarden voor het ontvangen van een Starterslening zijn te vinden op de website van SVn.

Aanvraag

U kunt het verzoek voor een Starterslening online aanvragen door gebruik te maken van bovenstaand formulier (met DigiD). Denkt u eraan de ‘Verklaring toestemming partner’ als bijlage mee te sturen?

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD of vraagt u liever schriftelijk een Staterslening aan? U kunt ook schriftelijk het verzoekformulier voor de Starterslening (pdf, 403 kB) indienen. U kunt het formulier downloaden, pinten, invullen en opsturen naar de gemeente. 

We vragen u een kopie van de getekende koopovereenkomst of koop- of aannemingsovereenkomst mee te sturen met het verzoekformulier. 

Aanpak

Na ontvangst van uw verzoekformulier beoordeelt de gemeente Oldebroek of het verzoekformulier voldoet. Als dat het geval is, ontvangt u een aanvraagformulier voor een Starterslening. Dit aanvraagformulier dient u zelf in bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn toetst de aanvraag en neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van een Starterslening. Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de gemeente Oldebroek met uitsluitsel over eventuele toekenning van de Starterslening.

Bezwaar en beroep

U ontvangt binnen 6 weken uitsluitsel op uw aanvraag. U kunt tot 6 weken na het ontvangen van dit besluit bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Oldebroek via tel. 0525 63 82 00. Kijk voor meer informatie over de starterlening op SVn.nl.