Jeugd en gezin

 • Met en voor de jeugd

  In de gemeente Oldebroek zijn er veel inwoners en organisaties die zich inzetten voor jongeren. Op deze pagina vindt u voorbeelden van verschillende initiatieven en (professionele) zorg en ondersteuning.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Oldebroek is de plek voor informatie en advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen.

 • Vertrouwenspersoon jeugdhulp

  Heeft u of uw kind te maken met jeugdhulp en heeft u een vraag of klacht over deze hulp? Dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon jeugdhulp van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

 • Kinderopvang

  Door kinderopvang is het voor ouders mogelijk om werk en zorg te combineren. Heeft u kinderopvang nodig? Kijk dan eerst of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Uitgelicht