Kinderopvangtoeslag

In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Een deel van de kosten van kinderopvang kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een extra gemeentelijke tegemoetkoming.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken en/of studeren komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt de toeslag digitaal aanvragen of schriftelijk door het aanvraagformulier op te vragen via 0800 0543 (zorg dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft). Vul bij voorkeur bij het bankrekeningnummer de gegevens van de kinderopvang in, zodat u de kosten niet hoeft voor te schieten.

Extra gemeentelijke tegemoetkoming

Er is een extra gemeentelijke tegemoetkoming beschikbaar voor mensen die kinderopvangtoeslag ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan een van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u bent een alleenstaande ouder met een gemeentelijke uitkering en werkt parttime
  • u ontvangt een gemeentelijke uitkering of ANW-uitkering (algemene nabestaandenwet) en volgt een re-integratietraject
  • u volgt een re-integratietraject bij het UWV en staat geregistreerd als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende
  • u volgt een opleiding die genoemd is in de Wet studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • u ontvangt een bijstandsuitkering, bent jonger dan 18 jaar en volgt een opleiding
  • u bent een alleenstaande ouder en volgt een inburgeringstraject via de gemeente

Let op: voldoet u niet aan deze voorwaarden, maar heeft u op sociaal medische gronden wél kinderopvang nodig? Dan kunt u in sommige situaties bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen extra gemeentelijke tegemoetkoming

Vraag een offerte aan bij een kinderopvang naar keuze. Zorg ervoor dat deze staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LKRP). Vul vervolgens het aanvraagformulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang (pdf, 617kb) volledig in. Dit formulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis. Lever het ingevulde aanvraagformulier en de offerte in bij het team Sociale Zaken. U ontvangt van de gemeente zo snel mogelijk een voorlopige beschikking. Hierin staat hoeveel geld u krijgt en voor hoe lang. De gemeente kan de tegemoetkoming rechtstreeks aan de kinderopvang overmaken, zodat u de kosten niet hoeft voor te schieten.

Uitgelicht