Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt. 

De verzekering bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ongevallenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
  • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
  • Persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
  • Rechtsbijstandverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
  • Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

Voorwaarden

U bent automatisch verzekerd via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering als u:

  • Onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk verricht voor een vereniging of organisatie. Dit doet u ten behoeve van anderen of voor de samenleving waarbij u een maatschappelijk belang dient. Dit geldt ook voor eenmalige activiteiten.
  • U mantelzorger bent en langdurig en intensief zorg verleend, minimaal 8 uur per week.

Dit geldt voor vrijwilligers en mantelzorgers van alle leeftijden, ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten. 

Als u als vrijwilliger of mantelzorger de schade kunt verhalen op een eigen verzekering, dan gaat deze verzekering voor de vrijwilligersverzekering. De eigen verzekering handelt dan de schadeclaim af. Ditzelfde geldt als de organisatie waarvoor u vrijwillig werkzaamheden verricht een verzekering heeft. Ongevallen zijn hiervan uitgezonderd, die kunnen wel direct worden gemeld bij de vrijwilligersverzekering.

Maatschappelijke stage

Scholieren die deelnemen aan een maatschappelijke stage, zijn ook verzekerd via deze verzekering. Ditzelfde geldt voor inwoners die als tegenprestatie voor hun uitkering vrijwilligerswerk doen.

Uitzonderingen

Vrijwilligers bij de brandweer en politie zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekering. Voor hen zijn speciale regelingen getroffen.

Schade melden

De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht, moet de schade melden. Daarvoor kan uw organisatie het schadeformulier VNG VrijwilligersPolis (pdf, 294kb) downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente. De gemeente registreert de schade en kan desgewenst controle uitvoeren bij de betreffende organisatie. Vervolgens stuurt de gemeente het schadeformulier door naar Centraal Beheer. Centraal Beheer handelt de schade rechtstreeks af met de benadeelde. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Centraal Beheer.

Vragen?

Heeft u vragen over deze verzekering of de dekking? Dan kunt u terecht bij de Consulent Informele Ondersteuning die in Oldebroek het vrijwilligerswerk ondersteunt. De consulent is te bereiken via het Sociaal Team, tel. 0525 63 83 33 of sociaalteam@oldebroek.nl.

Uitgelicht