Bedrijventerrein Wezep-Noord (Rondweg)

Bedrijventerrein Wezep-Noord ligt ten noorden van de rondweg van Wezep. Op het bedrijventerrein is nog ruimte voor nieuwe ondernemers.

Omschrijving

Ten noorden van de rondweg van Wezep vindt veel bedrijvigheid plaats. Er is echter nog ruimte voor uitbreiding. De gemeente wil met ondernemers een uitstraling van bedrijvigheid creëren waar gevestigde en toekomstige ondernemers van profiteren.

Locatie

De locatie van Bedrijventerrein Wezep-Noord, ten noorden van de rondweg, wordt aan de noordkant begrensd door de geluidswal van de A28 en een zandwinplas. Ten oosten ligt agrarisch gebied. Het gebied heeft een oppervlakte van ruim 10 hectare. Daarvan is ongeveer 7 hectare nog uitgeefbaar. Dit is het zogenoemde bedrijventerrein Wezep-Noord Rondweg 2006. De uitgeefbare grond is inclusief ontsluitingsstructuur en groenstructuur.

Meer informatie over het bedrijventerrein Wezep-Noord

Lees voor meer informatie het Bestemmingsplan Wezep-Noord 2009 of download de brochure uitgifte kavels Wezep-Noord Rondweg (pdf, 660kb).

Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Andere bedrijventerreinen

De gemeente Oldebroek heeft meerdere bedrijventerreinen: